Social Media Marketing

โซเชียลมีเดียนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบยอดผู้เข้าเยี่ยมชมเวปไซด์แล้ว โซเชียลมีเดียได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก Facebook & YouTube ได้รับความนิยม แต่ต้องเสียเวลาในการรับชมแต่เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการสื่อสารสินค้าและผลิตภัณฑ์

เราสามารถทำให้เกิดความสนุก สนานแก่กลุ่มผู้ชม แล้วก็เป็นโอกาสอันดี ที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจของสินค้าและผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มเป้าหมาย

เราทำอะไรได้บ้าง

สำหรับเวปโซเชียลมีเดียนั้น โฆษณาเป็นช่องทางที่มีความเป็นไปได้สูง  เนื่องด้วยมีกลุ่มลูกค้าที่กว้างขวาง จึงมีความเป็นไปได้ที่จะกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ และสามารถส่งข้อความได้ตรงกลุ่ม นอกจากการทำโฆษณาแบบทั่วไปแล้วโซเชียลมีเดียสามารถสร้างความแตกต่างให้แคมเปญได้ โดยการเพิ่มเกมส์ การถามตอบ แบบสำรวจและภาพถ่าย เป็นต้น ซึ่งสามารถต่อยอดได้เรื่อยๆ

ในการรับรู้ถึงพลังของโซเชียลมีเดียอย่างแท้จริงนั้น สิ่งที่สำคัญคือการตรวจสอบการปฎิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายและวิเคราะห์คู่แข่งขัน ที่กระโดดเข้ามาใช้โซเชียลมีเดีย ในการทำเช่นนั้น ทำให้คุณเองสามารถที่จะใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างชาญฉลาด ตัวอย่างเช่น แบบทดสอบในหน้า Facebook นั่น สามารถเพิ่มยอดการ Download จากหน้าเวปไซด์ ในอีกหนึ่งเดือนถัดไป

กรีน-ไวด์ มาร์เก็ตติ้ง เราตรวจสอบแคมเปญทั้งหมดของเรา และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับลูกค้าของเรา