เรา, กรีน-ไวด์ มาร์เก็ตติ้ง มีการเติบโตที่รวดเร็ว หากคุณอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม

ตำแหน่งที่เปิดในปัจจุบัน

  1. Programmatic Specialist
  2. Sales Director (Malaysia)
  3. Sales Director (Indonesia)
  4. Data Scientist
  5. Social Media Specialist